Maciej Tomaszewski, Software Engineer. LinkedIn @maciejtomaszewski, GitHub @nmapx